Zamknij okno
Prezentacja

Integracja polsko-czeska

DPS w Prudniku nawiązał współpracę z placówkami socjalnymi z terenu Czech. Współpracujemy z naszymi odpowiednikami w Jeseniku, Mikulowicach i Zlatych Horach. Wszystkie te placówki położone są w bardzo malowniczym i atrakcyjnym turystycznie regionie czeskich Sudetów Wschodnich, tzw. „Jeseników”. Zarówno Prudnik jak i Jesenik, wchodzą w skład "Euroregionu Pradziad".

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Współpraca z placówkami czeskimi polega głównie na organizacji przez obydwie strony szeregu imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym. Wyjazdy gościnne do Jesenika pozwalają naszym seniorom miło spędzić czas i zapoznać się z realiami życia w czeskich domach pomocy społecznej.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu na realizację projektu socjalnego pn. „Seniorzy w Schengen”, ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz –RP na lata 2007-2013, nastąpi wzmocnienie i rozwijanie wzajemnych relacji między placówkami dla seniorów z regionu jesenickiego i powiatu prudnickiego. W trakcie trzyletniego przedsięwzięcia dojdzie do transferu kulturalnego, socjalnego i edukacyjnego pomiędzy docelowymi grupami seniorów. Projekt autorstwa DPS w Prudniku i DPD Jesenik relizowany będzie poprzez organizowanie przez obydwu partnerów wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów roboczych adresowanych do seniorów i kadry oraz udział w regionalnych imprezach wystawienniczych czy wycieczkach po regionie o charakterze krajoznawczo-edukacyjnym.

Ten odnośnik otworzy się w nowym oknie

Czy chcesz przejść do strony: i otworzyć ją w nowym oknie?


Tak przechodzę lub Anuluj i schowaj okno