Zamknij okno
Prezentacja

Projekt Seniorzy w Schengen

Projekt CZ.3.22/3.2.00/08.00031 „Senioři v Schengenu”, spolufinancovany z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013
Česká republika - Polská republika

Projekt CZ.3.22/3.2.00/08.00031 „Seniorzy w Schengen”, dofinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

Obraz:

Partner Wiodący/ Vedoucí partner:

Domov - Penzion pro důchodce Jeseník, příspěvková organizace Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník, tel. 584411391, e-mail: .

Partnerzy Projektu

POWIAT PRUDNICKI
Starostwo Powiatowe w Prudniku,
ul. T. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUDNIKU
48-200 Prudnik
ul. Młyńska 11.

Partner wiodący wspólnie z polskim partnerem zrealizują w ramach projektu działania wspierające transfer kulturalny i socjalny. W oparciu o długotrwałą współpracę obu placówek będą się odbywały imprezy towarzysko-kulturalne, promowane zgodnie z programem operacyjnym.

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Główny cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie i rozwijanie stosunków między placówkami dla seniorów z regionu jesenickiego i polskiego powiatu prudnickiego. W ramach projektu dojdzie do transferu kulturalnego i socjalnego między grupami docelowymi.

Cele szczegółowe projektu

W wyniku realizacji projektu dojdzie do wymiany informacji dotyczących obszaru spraw socjalnych w regionie czesko-polskiego pogranicza. Transfer nastąpi w formie seminariów, konferencji roboczych czy warsztatów dla seniorów oraz personelu merytorycznego. Uzupełniającym elementem będzie podnoszenie umiejętności językowych i wsparcie integracji seniorów pogranicza czesko-polskiego. Specyficznym produktem projektu powinien okazać się dwustronny transfer know-how w zakresie metod wspólnego planowania.

Grupy docelowe projektu

 

Grupę docelową oddziaływania projektu stanowią seniorzy. Skupienie się na seniorach w placówkach opieki społecznej wynika z głównego przedmiotu naszej działalności. Ze względu na dotychczasową działalność partnerów wykraczającą poza obie instytucje projekt będzie przeznaczony również dla seniorów z miejskich klubów emerytów lub Akademii III Wieku. Bezpośrednimi uczestnikami będą seniorzy biorący udział w imprezach sportowych, wycieczkach krajoznawczych, wystawach, spotkaniach kulturalnych i pozostałych imprezach wg harmonogramu, z uwzględnieniem udziału personelu merytorycznego.

Działania Partnera Wiodącego (DPD Jesenik):

 

 • inauguracyjne seminarium tematyczne w Jeseniku – jakość warunków mieszkaniowych seniorów w placówkach regionu jesenickiego i powiatu prudnickiego. Wizytacja DPD w Jeseniku;
 • Wycieczka krajoznawcza seniorów z Czech do Polski (Brzeg, Opole, Turawa), zwiedzanie domów emerytów w Polsce połączone ze spotkaniami integracyjnymi seniorów;
 • Wycieczka krajoznawcza po Republice Czeskiej (Olomouc, sv. Kopeček, Šternberk);
 • Zawody sportowe seniorów w DPD Jesenik - działania aktywizacyjne;
 • Jesienne spotkanie seniorów w Jeseniku – „Legendy reg. jesenickiego o zapachu pieczonych ziemniaków” (spotkanie z autorami książek o Jesenikach, w DPD i na Rejvizie);
 • Przebudowa pomieszczeń DPD Jesenik z przeznaczeniem na konferencje, seminaria, warsztaty robocze. Powstanie miejsce współpracy polsko-czeskiej, gdzie seniorzy będą mogli uzyskać informacje o realizowanych projektach z obu partnerskich regionów (biblioteka czeskiej i polskiej literatury, PC ze specjalistycznym oprogramowaniem itp.);
 • Turniej w rzutkach, gra w chińczyka – DPD Jesenik;
 • Warsztaty dla seniorów pn. Seniorzy i Internet, muzykoterapia;
 • Konferencja pn. „Aktywizacja seniorów”;
 • Wędrowna wystawa z omówieniem wyników wspólnego projektu;
 • Warsztaty dla pracowników (szkolenia na temat aktywizacji i jakości usług socjalnych).

Działania Partnera Projektu (Powiat Prudnicki/DPS Prudnik):

 

 • Konferencja socjalna w DPS w Prudniku inaugurująca projekt, wspólny udział w Wystawie Twórców Ludowych Pogranicza Polsko-Czeskiego;
 • Aktywizująca seniorów Wystawa Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Opolu;
 • Wspólne polsko-czeskie warsztaty dla seniorów i kadry w zakresie metodyki i form zajęć terapeutycznych. Wzajemne przekazywanie doświadczeń dot. organizacji spędzania wolnego czasu przez seniorów;
 • Budowa wiaty rekreacyjno-edukacyjnej w ogrodzie DPS w Prudniku;
 • Międzynarodowy turniej szachowy – DPS Prudnik;
 • Wspólna czesko-polska wycieczka krajoznawcza pn. „Tajemnice XX w.” (Walim, Książ i Grodno);
 • Udział w Wystawie Twórców Ludowych Pogranicza Polsko-Czeskiego, prezentacja produktów obu placówek – hala wystawiennicza w Prudniku;
 • „Olimpiada seniorów” połączona z corocznym festynem „Pożegnanie lata”;
 • Udział w Wystawie Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Opolu;
 • Wspólna czesko-polska wycieczka krajoznawcza do Cieszyna i Krakowa;
 • Wspólna czesko-polska wycieczka krajoznawcza pn.„Szlakiem Piastów Śląskich” (Brzeg, Opole, Moszna);
 • Konkurs intelektualny dla seniorów – spotkanie majowe w Prudniku;
 • Konferencja podsumowująca projekt w DPS w Prudniku.

Ten odnośnik otworzy się w nowym oknie

Czy chcesz przejść do strony: i otworzyć ją w nowym oknie?


Tak przechodzę lub Anuluj i schowaj okno